Nová Ves u Křímova (Neudorf)

Mezi Novou Vsí a Horou Svatého Šebestiána

Dolování mezi Novou Vsí u Křímova a Horou Svatého Šebestiána se datuje již od 15tého století a možná i dříve. Bohužel dokumentace se nedochovala, byla zničena hlavně při požáru Přísečnické radnice v roce 1811. Výlet je inspirovaný výřezem z mapy v Panoramiu. Informací o některých oblastech Krušných hor je bohužel jako obvykle poskrovnu proto doporučuji odkazy na konci stránky. Montánní památky které se chystáme navštívit nejsou uvedeny ani mezi objekty nominovanými do "Hornické kulturní krajiny". Území leží v těsném sousedství přírodní rezervace Prameniště Chomutovky přičemž Novoveský rybník je již uvnitř. U staré cesty mezi Novou Vsí a Horou Svatého Šebestiána jsou pomníčky Pochodu smrti z Reitzenhainu do Chomutova na konci druhé světové války.

Cíle výpravy

Nyní bezejmenný rybník (Matzteich) u Nové Vsi
GPS:   50°30′13.068 N, 13°15′18.167 E
Pomníčky Pochodu smrti
GPS:   50°30′14.546 N, 13°15′11.572 E
Rybníky u Hory svatého Šebestiána (Oberer und Mittlerer teich)
GPS:   50°30′23.166 N, 13°14′46.689 E
Novoveský rybník (Satzunger Teich)
GPS:   50°30′30.437 N, 13°13′42.728 E
Oka (propady) v lese
GPS:   50°30′8.921 N, 13°14′15.674 E
Zatopený propad na odvalu na Císařském tahu
GPS:   50°30′13.536 N, 13°14′54.105 E

Výsledky výpravy

Cestu popisuji jako kruhový výlet od Nové vsi (my to šli na přeskáčku). Více než jinde zde je cítit krušnohorská všudypřítomnost energetiky skrze větrné elektrárny a elektrické přenosové soustavy setkávající se s nádhernou přírodou protkanou středověkou hornickou krajinou. Celek je magický.

První zastávka při cestě z Nové vsi u Křímova je krásný i když nevábně vonící bezejmenný rybník (Matzteich)

Pomníček Pochodu smrti

Nejen cesta od pomníčků k rašeliništi ale i okolní jeřabiny jsou rozkvetlé.

Tohle v plánu nebylo, kvete celý svět. Potvrzuje se, že důležitá je cesta, nikoli cíl.

Po pravé ruce průhled na Horu Svatého Šebestiána.

Jeden ze soustavy rybníčků u Hory Svatého Šebestiána. Dříve se jmenoval Mittlerer teich. V pozadí větrná elektrárna.

Pulci v rybníčku dříve zvaném Mittlerer teich u Hory Svatého Šebestiána.

Další ze soustavy rybníčků u Hory Svatého Šebestiána. Dříve zvaný Obere teich.

Osamělý jeřáb

Energetika je v Krušných horách všudypřítomná.

Novoveský rybník na okraji Novodomského rašeliniště

Novoveský rybník - hráz

Cestou od Novoveského rybníka k propadům v lese míjíme pinkové pásmo.

Pinkové pásmo Typické krušnohorské pozůstatky dobývání rud. Okolo Hory svatého Šebestiána údajně již v roce 1384 hledal rudy královský bankéř Jan Rotlev.

Propad v pinkovém pásmu nedaleko Novoveského vrchu

Příroda si vzala zpět prastaré lidské dílo. Pohlceno borůvčím, klikvou,šíchou a vřesovci.

A zvěř sem chodí pít

Nevím. Vypadá to jako Arnika prha?

Opět všudypřítomná energetika

Zatopený propad na odvalu na Císařském tahu

Zatopený propad a větrná elektrárna

Související odkazy

Mapa výletu


Nespamuji ani váš email nesdílím.
2-3x měsíčně - Tipy na výlety,
nové příspěvky na webu
a upozornění na akce v Krušnohoří.
Odhlásit se můžete kdykoliv.