Vlčí kopec, Hájský kopec a Na vrchu

Vlčí kopec, Hájský kopec a vrchol Na vrchu

Příjemný výlet který začal prudkým stoupáním na Vlčí kopec odtup setup na Hájský kopec a na konec opětovný výstup na vrchol zvaný Na vrchu.

Cestou k Vlčímu kopci

Výšlap je strmý

A bez konce

Vrcholový bod je skrytý pod kamenem

A zase ho zakryjeme

Modřín tvořící semenáčky

Semenáčky modřínu

Mei Vlčím a Hájským kopcem

Klínovec z Hájského kopce

Pohled z Hajského kopce na Vlčí

Solitérní buk na Hájském kopci

Bukvice

Klínovec z Hájského kopce

Fotogenický solitérní buk na Hájském kopci

Skupinka buků

Buky rostou na pince

Pinka a solitérní buky

Celkový pohled na skupinky osamělých buků

Sněžná velryba

Nenápadný posed

Posed a větrolamy

Posed z jiného úhlu

Černá voda

Rybníček na Černé vodě a Písečném potoce

Alej u cesty nedaleko vápenky

Cesta k vrcholu Na vrchu

Pěkná ledovka

Pohled z vrchlou Na vrchu na Klínovec

oplocenky Na vrchu

Vápenka

Vápenka a ruiny

Související odkazy

Mapy


Nespamuji ani váš email nesdílím.
2-3x měsíčně - Tipy na výlety,
nové příspěvky na webu
a upozornění na akce v Krušnohoří.
Odhlásit se můžete kdykoliv.